Az EU2011.eck.hu programról

2011. január 1-től egy fél éven keresztül Magyarország viszi az Európai Unió Tanácsának elnökségét. A feladatok egyik legfontosabb eleme az EU csúcstalálkozóinak megszervezése, és a soros országnak kell ellátnia az elnöki feladatokat a Miniszterek Tanácsának minden ülésén is. Bár a Tanács vezetésének feladatai lényegében (intézményesen) nem befolyásolják a Bizottság és az Európa Parlament munkáját, mégis, egy-egy ország vezetése, így a magyar elnökség is sajátos arculatot, irányvonalakat és célokat jeleníthet meg az Európai Unió életében. Mivel az elnökség lehetővé teszi a napirendek alakítását, a soros elnökségek mindig lehetőséget kapnak arra, hogy befolyásolják, mivel is foglalkozzon az Unió az adott félévben. Persze vannak olyan több éve tartó, elhúzódó feladatok, melyekkel a soros magyar elnökségnek is foglalkoznia kell majd. Az Európai Unió egyik legfontosabb értéke a demokrácia és a velejáró nyilvánosság, a polgárok részvételének és tájékoztatásának biztosítása. Elismerjük, hogy a sikeres elnökségi ciklus érdekében a szakpolitika létfontosságú, de mi a bevonódást, a társadalmi részvételt is kiemelten fontosnak tartjuk. A nonprofit szervezetek a társadalom harmadik szektorát jelentik, feladatuk a részvételi demokrácia erősítése, a hatalom állandó kontrollja és véleményezése. E nélkül minden kormányzás önjáróvá, önérdekűvé válhat, tevékenysége pedig elszigetelődik a kormányzottaktól. Jelen nonprofit programot az NCA Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiuma támogatja. A pályázat segítségével a harmadik szektornak lehetősége van kifejezni közösségeinek véleményét és elvárásait az elnökségi programról, megoldási és együttműködési alternatívákat javasolhat. Így a projekt szélesíti a párbeszédet az Unió irányítói és polgárai között. Céljaink: A projekt célja a spanyol-belga-magyar EU elnökség szakpolitikai programjainak társadalmi véleményezése, a közösségek tájékoztatása, valamint sajátosan nonprofit szemléletű ajánlások kidolgozása az egyes elnökségi programelemek mellé. Legfontosabb cél, hogy a hazai és európai civil szektor az elnökségi szakpolitikai programokat véleményezze, értékelje, és azokat egységes felületen nyilvánosságra hozza. Ehhez a projekt szakmai együttműködéseket és nyilvános, bárki által elérhető kommunikációs felületeket hoz létre. A projekt másik célja figyelemmel kíséri az elnökségi trió, főképp a magyar elnökség hat hónapos munkáját, kiadványokkal, weblappal és találkozókon tájékoztatni a közvéleményt és a nonprofit szektort az elnökségi program haladásáról, valamint a projekt során felmerült ajánlások és vélemények érvényesüléséről.