Közös Agrárpolitika (KAP)

A tagállamok az Európai Bizottság november 18-i javaslata alapján folytatnak tárgyalásokat a KAP jövőjéről 2011 első felében. A magyar soros elnökség az európai mezőgazdasági modell fenntartásának, modernizálásának céljával keresi majd a tagállamok egyhangú támogatását élvező kompromisszumokat.
Amikor a KAP reformjának eszköz- és célrendszerét meghatározzuk, nem szabad szem elől tévesztenünk a kiszámítható és biztonságos élelmiszertermelés fenntartásához kapcsolódó és egyre fokozódó lakossági elvárásokat.
A mezőgazdaság nemcsak élelmiszert, hanem piaci alapon újra nem termelődő közjavakat állít elő, így gondoskodik a táj, a vidéki élet fenntartásáról, fontos ökológiai szolgáltatásokat biztosít, miközben lehetőséget nyújt a foglakoztatás növelésére és a demográfiai gondok orvoslására. Ennek megfelelően a termelés biztonságát szolgáló támogatások mellett meg kell erősíteni a KAP vidékfejlesztési pillérét is.